Hitta hit

Hemmahörande i Ulricehamn
Du som bor i Ulricehamn och har möjlighet till att gå till Lassalyckan, ber vi dig att lämna bilen hemma. Under världscuphelgen kommer det vara högtryck på vägarna i Ulricehamn med begränsad framkomlighet och omdirigering av trafiken i innerstaden
 

Från Ulricehamns centrum

Ta buss nr 200, från Ulricehamns Busstation till hållplats Sanatorievägen. Buss 200, extrabuss, går mellan 08.00 – 18.00 på lördag och söndag mellan kl. 08.00 – 16.00. Resenärer på ordinarie linje 200 får byta vid Ulricehamns busstation till extrabussen för att ta sig till arenan och närmaste hållplats är Sanatorievägen.

Tänk på att du INTE kan köra hela vägen fram till Lassalyckan under världscuphelgen.
 

Från Borås och göteborg

Bil: Ta väg 40 i riktning mot Jönköping. Följ skyltningen ”World Cup Skidor” förbi Ulricehamn till Hössnamötet. Därefter följer du hänvisningsskyltar till en av våra infraparkeringar.

Buss: Västtrafik kommer att förstärka befintliga turer på linje 100 Göteborg – Borås mellan kl. 06.00 – 11.00. Observera att det finns en extratur kl. 06.00 från Göteborg (finns ej med i tidtabellen eller i Reseplaneraren) för att man ska hinna med bytet till linje 200 kl. 07.10 från Borås till Ulricehamn. Befintlig trafik mellan Borås och Göteborg mellan kl. 16.00 – 19.00 kommer också att förstärkas.

Linje 200 förstärks också mellan Borås och Ulricehamn. Det är turerna 07.10  och 09.10 samt ordinarie avgångar under eftermiddagen från Ulricehamn vid behov (det kommer finnas personal på plats för att följa flödet av resenärer).

Linje 200 delas upp i två olika linjer, ordinarie linje kör mellan Borås och Ulricehamn och en extralinje som kör skytteltrafik i centrala Ulricehamn mellan kl. 08.00 – 18.30 på lördagen samt söndagen. Resenärer på ordinarie linje 200 får byta vid Ulricehamns busstation till extrabussen för att ta sig till arenan och närmaste hållplats är Sanatorievägen. 

Västtrafik kommer att ha bussturer mellan Göteborg – Ulricehamn och Borås - Ulricehamn, enl ordinarie tidtabell. Extrabussar kommer sättas in vid behov på ordinarie turer beroende på antalet resenärer.

För tidtabell se www.vasttrafik.se
 

Från Jönköping

Bil: Ta väg 40 i riktning mot Göteborg. Följ skyltningen ”World Cup Skidor” när du närmar dig Ulricehamn. Där kommer du at thänvisas till en av våra infartsparkeringar.
 

från falköping

Bil: Ta väg 46 mot Ulricehamn. Följ skyltningen ”World Cup Skidor”. 5 km innan Ulricehamn följer ni skyltar till parkering.

Buss: Ta buss 209 till Ulricehamns Busstation, där byte sker till linje 200, extrabuss, som kör tidtabellöst.

För tidtabell se vasttrafik.se
 

från tranemo

Bil: Ta väg 157 mot Ulricehamn. Följ skyltning ”World Cup Skidor”. 5 km innan Ulricehamn följer ni skyltar till parkering.

Buss: Ta buss 209 mot Ulricehamns Busstation, där byte sker till linje 200, extrabuss, som kör tidtabellöst.

För tidtabell se vasttrafik.se
 

från sydost (smålandsområdet)

Bil: Ta väg 1739 från Smålandsregionen mot Ulricehamn, efter du har passerat Köttkulla mot Ulricehamn. 2,5 km innan Ulricehamn svänger du höger mot Lönnåsen och följer skyltning. Efter ca 3 km svänger du vänster där du kommer att hänvisas till en av infartsparkeringarna.
 

Flyg

Flygplatser finns i Landvetter och Jönköping. Från Landvetter Flygplats går flygbuss till Ulricehamnsmotet. Från Jönköping Airport går bussar som du sedankan byta till bussen mot Ulricehamn.


Till anmälan