VIP-yta utmed spåret

Information till dig som har en VIP-yta utmed spåret.

Upprigg, hyrt tält
Tillgång till tältet torsdag morgon, 24/1 klockan 09.00. Klart senast fredag, 25/1 klockan 16.00.

Upprigg, eget tält
Tillgång att börja bygga upp tältet torsdag morgon, 24/1 klockan 09.00. Klart senast fredag, 25/1 klockan 16.00.

Transport av material
Mellan torsdag 09.00 och fredag 16.00. Lördag och söndag finns inga transportfordon tillgängliga. Transporthjälp bokas via kontakt nedan.

Nedrigg
Söndag 27/1 klockan 16.30. Tältet/platsen ska vara städad och tomt måndag 28/1 klockan 10.00.

Lastzon
I direkt anslutning till Mässområdet. Vid infarten till skidarenan-Lassalyckan, uppge för parkeringsvakten vilket företag ni kommer från och att det gäller iordningställandet av ert tält. Tänk på använda begränsat antal bilar.

Toalett
Hänvisas till allmänna toaletter som finns i området.

Eldning
Eldstäder/korgar och dyligt placeras minst 5 meter ifrån tält och i för aktuell vindriktning på tältets läsida. Likaså gäller för temporära grillplatser mm, där de ska placeras minst 10 meter ifrån tävlingsspåren och hanteras så att rök och eld inte stör besökare eller tävlande.

Bevakning tält
Patrullerande bevakning kommer ske över området från torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag. Värdesaker bör ej förvaras i tälten.

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta
Gunnar Antonsson
anton.uhamn@telia.com
070-665 55 25


Till anmälan