Ännu bättre publikupplevelse

fredag 28 december, 2018
Tänk dig känslan av att vara en del av 60 000 i publiken som tillsammans hejar fram världens bästa skidåkare! Sedan 2017 har vi målmedvetet arbetat med att skapa en ännu bättre upplevelse. 11 förbättringar har det blivit. I en serie artiklar kan du följa vilka dessa är.

Tunnlar
En hel del åtgärder har gjorts inom tävlingsområdet för att underlätta transportvägarna ut till de olika delarna av banan. Bland annat har det byggts tre publiktunnlar under tävlingsbanan längst med tävlingsspåret, och det har gjorts förstärkningar av gångvägarna för publiken. På så vis kan man röra sig friare under skidspåren och runt arena. Detta medför att man har en bättre utsikt från ”Grytan”.

Läktare
På stadion har antalet läktarplatser utökats till drygt 9 000. Nytt är valmöjligheten att välja biljett för Läktare Upplopp eller Läktare Kurva där alla med läktarbiljett får ett armband som visar för vilken läktare biljetten gäller. Även biljettkategori VIP finns. Oavsett vilken biljett du väljer, utlovas en makalös upplevelse nära arrangemanget och åkarna. Förra året kokade Grytan kring dessa läktare och vi har ambitionen att även under detta arrangemang bjuda på en kokande Gryta!

Hyllan
Hyllan är en förbättring från 2017 och är en upphöjd del i området på stadion som vi kallar ”Grytan”. Hyllan är det parti där de tävlande ses åka före de svänger ner mot stadium och in mot mål. Denna del är ett parti som kan ses från den utökade läktaren. Självklart finns det möjlighet att stå nära åkarna även vid Hyllan och du som besökare tar dig dit enkelt genom en av våra tunnlar.
 


Till anmälan