Säkerhetsföreskrifter till mässområde 2021

Här kommer lite information om säkerhet

 • Bär alltid er ackreditering synligt på er.
 • Rök- och eldningsförbud råder på mässområdet, i och omkring kiosker samt våra läktare. Uppvärmning/grillning med gasol är tillåtet.
 • Om ni har någon typ av brandfarlig vara (t.ex. gasol, t-röd, bensin) ska det hanteras enligt gällande lagar och regler, anmäl mängden och varans typ till oss som arrangör, maila säkerhetsansvarig: johan.lenjesson@ledargruppen.se.
 • Kontrollera regelbundet era utrymningsvägar.
 • Ta reda på var närmaste brandsläckare finns.
 • Lämna inte uppvärmningsanordningar utan uppsikt. Koppla ifrån strömmen och stäng ventiler till gasbehållare då du inte är på plats.
 • Ingen övernattning får ske på området.

Sjukvård

Lördag morgon (16/1) till och med Söndag(17/1) eftermiddag kommer under dagtid finnas en sjukvårdsorganisation på plats med läkare och sjuksköterskor. Vid livshotande skada/sjukdom larma direkt 112, kontakta därefter arenans sjukvård. Vid bedömt icke livshotande skador/sjukdom kontakta arenans sjukvård. Arenans sjukvård: Be närmaste funktionär om hjälp att larma via radio.

 

Brand

Rädda
Rädda först den som är i uppenbar fara.

Varna
Varna övriga i din omgivning.
Ropa "Det brinner".
Engagera flera för att rädda, varna och påbörja utrymning.

Larma
Ring 112
Ange adress: Idrottsgatan 8, Ulricehamn
Kontakta närmaste funktionär om hjälp att informera tävlingsledningen.

Utrym
Bege er mot säker plats.
SÄKER PLATS = Mot närmaste utgång, EJ via Arenaområdet!

Risker
För bort tryckkärl till säker plats från branden (gasol, luft mm.).

Släck
Släck branden om du bedömer att det är möjligt. Ta inga onödiga risker!

Möt Räddningstjänsten
Visa vägen.

Brandredskap finns i befintliga byggnader. Vi har satt upp extra vid kiosker, kokvagnar, inom vallaområdet, i utkanten av mässområdet, vid läktare samt i målområdet.

 

Säkerhet

 • Endast en gasolbehållare till enhet, får finnas på förbrukningsstället.
 • Reduceringsventil ska finnas på alla enheter.
 • Slang avsedd för gasol med en längd understigande 1,5 m ska användas.
 • Föreskrivna varnings- och förbudsskyltar på varje tält/tillagningsställe, ska finnas, väl synlig.
 • Grillar/matlagningsanordning ska stå så att allmänheten ej skall ha tillgång till dem. Personal ska ha en ständig närvaro.
 • Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex. skåp, hylla eller tältduk, ska vara minst 0,5 meter (0.6m terassvärmare), och i sidled minst 0,2 meter.
 • Brandsläckare ABC samt brandfilt ska finnas på varje plats där gasol förbrukas.

Nattförvaring

 • Gasolflaskorna förvaras stående och stadigt uppställda i för gasol avsett, låsbart, ventilerat skåp på bevakad plats och skyddade mot obehöriga. Skåpet ska vara regelrätt utmärkt.


Brandfarlig vara får ej medföras in på evenemangsområdet
Ex: Gasol, tändvätska, bensin, diesel mm.
Vi som arrangör har ett tillstånd från Räddningstjänsten som gäller hela evenemangsområdet och en begränsad mängd brandfarlig vara och kan inte ta ansvar för ytterligare hantering.
Undantag är mässutställare och matföretag. Dessa ska anmäla typ och mängd av brandfarlig vara till arrangören, samt följa gällande lagar, regler samt våra instruktioner.
Anmälan sker till: johan.lenjesson@ledargruppen.se
Regler för hantering av brandfarlig vara

Kontaktuppgifter:
Säkerhetsansvarig: Johan Lenjesson, 031-760 87 97, johan.lenjesson@ledargruppen.se


Till anmälan