Välkommen till World Cup Ulricehamn

Information till dig som är utställare på vårt Mässområde 2021. 

Mässområde

Upprigg, hyrt tält - Tillgång till tältet torsdag morgon, 14/1 klockan 09.00. Ni ska vara inflyttade och klara senast fredag, 15/1 klockan 16.00.

Upprigg, eget tält - Tillgång att börja bygga upp tältet torsdag morgon, 14/1 klockan 09.00. Ni ska vara inflyttade och klara senast fredag, 15/1 klockan 16.00.

Nedrigg - Söndag 17/1 klockan 16.30. Området är tillgängligt på söndagen fram till klockan 24.00, därefter låses området. Tältet/platsen ska vara städad och tom måndag 18/1 klockan 10.00.

Lastzon - I direkt anslutning till Mässområdet. Idrottsgatan är avstäng för trafik från och med fredag 15/1. Undantag görs på fredagen för utställare, använd begränsat antal bilar. Vid infart på Idrottsgatan, uppge för par­keringsvakten vilket företag ni kommer från och att det gäller iordningställandet av ert monter/tält.

Tälten/mässområdet - Ert tält ska vara bemannat lördag klockan 08.00-16.00 och söndag klockan 07.30-16.00

Utställarpass-ackrediteringskort - 4 stycken Utställarpass/tält. Dessa delas ut torsdag klockan 09.00-16.00 och fredag 09.00-16.00. Utdelning sker på området i Ishallen som är märkt med skyltar "Funktionär" och "Ackreditering".
Vid entrén/vakten uppger ni vilket företag ni kommer från och att ni ska tilldelas Utställarpassen-ackrediteringskorten på Arenan.

Vad ingår i Utställarpass - Entré till skidarenan, mässområdet samt parkering på anvisad funktionärsparkering.

Mat - Mat/dryck ingår ej i tält/monterplatsen. Förtäring kan köpas i de intilliggande försäljningstälten.

Toalett - Hänvisas till allmänna toaletter som finns i området.

Bevakning tält - Mässområdet kommer bevakas från torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag. Lättill­gängliga värdesaker ber vi er förvara på säkert ställe under natten (typ iPad, dator ect).

Parkering - Valfri Funktionärsparkering, inom 500 m från Arenan.

P-kort - Ditt utställarpass visar du upp vid infarten till Funktionärsparkeringen.

Brandfarlig vara får ej medföras in på evenemangsområdet
Ex: Gasol, tändvätska, bensin, diesel mm.
Vi som arrangör har ett tillstånd från Räddningstjänsten som gäller hela evenemangsområdet och en begränsad mängd brandfarlig vara och kan inte ta ansvar för ytterligare hantering.
Undantag är mässutställare och matföretag. Dessa ska anmäla typ och mängd av brandfarlig vara till arrangören, samt följa gällande lagar, regler samt våra instruktioner.
Anmälan sker till: johan.lenjesson@ledargruppen.se
Regler för hantering av brandfarlig vara

Vid eventuell frågor, välkommen att kontakta

info@worldcupulricehamn.com


Till anmälan