Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Ulricehamn Ski Event AB/FIS Cross Country World Cup Ulricehamn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Genom att lämna dina uppgifter till oss samtycker du till behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna bedriva verksamhet för olika ändamål kopplade direkt till verksamheten. Nedanstående visar på när vi kan samla in och använda information om dig:

 • Prenumererar på våra nyhetsbrev
 • Köper biljetter
 • Blir samarbetspartner i vårt partnernätverk C/O Ulricehamn
 • Deltar vid partnerträffar
 • Anmäler dig som funktionär
 • Deltar vid funktionärsutbildningar
 • Deltar i tävlingar vid marknadsföringsaktiviteter
 • Sammanställer statistik och uppföljning
 • Administrera löpande verksamhet
 • Deltar i FIS Cross Country World Cup Ulricehamn (tävlanden/atleter)
 • Under evenemanget kommer fotografer att ta bilder åt oss där kan du förekomma på bild. Dessa kommer enbart att användas för vår räkning på vår hemsida och sociala medier.

Vilka uppgifter omfattas av denna policy?

Den information vi samlar in om dig när du till exempel registrerar dig för våra nyhetsbrev eller använder våra webbtjänster faller under två olika kategorier:

1. Personlig information
Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Den här typen av information kan samlas in när du köper biljetter, registrerar dig att prenumerera på våra nyhetsbrev, deltar som funktionär eller deltar i tävlingar.

2. Icke-personlig information
Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som vi behöver för att till exempel analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via till exempel cookies.

Hur behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna, såväl personlig som icke-personlig information, som vi samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information samt för statistik och analysändamål.

Marknadsföring kan ske via till exempel via e-post eller sms och används endast i befintlig relation eller efter samtycke.

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra tjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användarantal och webbtrafik.

Vad innebär insamling av uppgifter via cookies?

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och kan även ta bort redan lagrade cookies. Detta kan vi vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke?

Du har som privatperson rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid eventuell begäran förse dig med en kopia av dina personuppgifter hos oss. Vid eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att under nedanstående omständigheter få dina personuppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamålet som de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Rätt att begära information

Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter eventuellt rättade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandlingen.

Din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn, adress och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kontaktar du oss på info@worldcupulricehamn.com

Ulricehamn Ski Event AB
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn


Till anmälan